Z „wypoczynkowych” zwolnień lekarskich korzysta co trzeci europejski zatrudniony (29,6 proc.), natomiast co dziesiąty zatrudniony chociaż raz w tygodniu kalkuluje porzucenie pracy (13 proc.). Bardziej przychylni zwolnieniom medycznym, jakich nie argumentuje stan zdrowia, są ludzie czujący ryzyko bądź brak komfortu emocjonalnego w miejscu zatrudnienia. W Polsce, jak wskazuje ZUS, od 2014 roku grupa zwolnień medycznych urosła z 18,8 mln w 2014 roku do 21,4 mln w roku 2017. W wypadku dużej części zatrudnionych zwolnienie lekarskie jest rezultatem ciągłego lęku oraz zmęczenia. Lęk oraz zmęczenie są także wynikiem mniejszego zainteresowania oraz straty przyjemności z pracy. Wtedy wypoczynkowe’ zwolnienia lekarskie dają powierzchnia do szukania kolejnego miejsca zatrudnienia lub wykonania serii rozmów rekrutacyjnych. Należałoby trzymać dłoń na pulsie oraz reagować zawczasu umożliwiając zatrudnionym właściwe warunki do rozwoju.

 

Weryfikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pracownicy nadużywający zwolnień lekarskich od dłuższego czasu są przedmiotem jeszcze liczniejszych weryfikacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy, jacy zorientują się, iż zamiast powracać do zdrowia w domu, jadą w tymże okresie na wczasy, również stali się bardziej aktywni.

Nieobecność zatrudnionych wiąże się z potrzebą poniesienia poprzez spółki rzeczywistych wydatków, więc nieusprawiedliwionym zwolnieniom lekarskim winno się zapobiegać. Widoczna jest bezpośrednia relacja między większą częstością nieuzasadnionych nieobecności oraz wysokim poziomem frustracji zatrudnionych. Obserwowanie takich stanów oraz zapobieganie im jest ogromnym wyzwaniem dla każdego pracodawcy. Posiadacze i liderzy w organizacji winni tworzyć oryginalne relacje z własnymi zatrudnionymi, bazujące na szczerości oraz przejrzystości działań. Winni zapewniać im możliwości rozwoju oraz potencjalne wsparcie. Takie rozwiązanie zaowocuje zaangażowaniem oraz oddaniem zespołu. Tymże samym, zmienią się nie jedynie nastroje połączone z nieobecnością chorobową, lecz także poprawi się retencja zatrudnionych.

Zwolnienie lekarskie pojawia się w tekście planów urlopowych zatrudnionych w dwóch wersjach. Po pierwsze ciężka praca w ciągu roku może zakończyć się zwolnieniem chorobowym tuż przed oczekiwanym urlopem. Po drugie, ZLA niejednokrotnie stosują pracownicy, jakim przełożony nie dał wolnego w czasie, na jaki pracownik wykupił wczasy. Jeśli choroba spotka pracownika na dzień przed założonym urlopem rozrywkowym, pracodawca ma przymus przesunąć urlop na późniejszy czas ustalony z pracownikiem (art. 165 kodeksu pracy).

Naturalne jest, iż przełożony ma prawo, natomiast w razie powziętych obiekcji wprost przymus monitorowania używania poprzez pracownika zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem. Jeśli przełożony zatrudnia mniej aniżeli 20 pracobiorców, może zwrócić się do ZUS o wykonanie weryfikacji. W innych wypadkach może wykonać kontrolę bezpośrednio. W razie obiekcji co do rzeczywistości samego zwolnienia pierwszym etapem winno być zwrócenie się do specjalisty orzekającego o wyjaśnienie sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *