W większości zawodów i na wielu stanowiskach, czas pracy pracownika to 8h. Jest to czas optymalny, podczas którego pracownik ma wydzieloną przerwę i może spokojnie spożyć posiłek, nieco odpocząć. W służbie zdrowia godziny pracy natomiast wyglądają zupełnie inaczej. Jak?

 

Czas pracy pracowników służby zdrowia

 

W zakładach opieki zdrowotnej pracownicy powinni pracować dokładnie 7h 35 minut na dobę, co daje wynik około 40h tygodniowo. Jak jednak wynika z Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, z 1991 roku, godziny te nie są wcale tak ściśle dostosowane do każdego pracownika, a w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

 

  • Pracownicy techniczni 

 

W przypadku pracowników technicznych, obsługi oraz gospodarczych, czas pracy dobowy, nie może przekraczać 8h 42 minuty, a zatem jest to już ponad godzina dłużej, niż wspomniany wcześniej czas ogólny. Natomiast pracownicy radioterapii, radiologii czy też medycyny nuklearnej, stosowanie do niebezpieczeństwa wykonywanych przez nich pracy, powinni pracować 5h na dobę. Natomiast w wymiarze tygodniowym, to około 26h 15 minut.

 

  • Osoby niewidome i słabo widzące, zatrudnione do pracy z pacjentami, o podobnych schorzeniach

 

W zakładach opieki zdrowotnej zatrudniane są bardzo często także osoby niewidome, mające bezpośredni kontakt z pacjentami. Mogą oni pracować 6h na dobę, czyli w ciągu tygodnia około 31h 30 minut.

 

  • Czas na doszkalanie się 

 

Interesującym zapisem w Ustawie jest to, iż logopedom, osobom posiadającym wyższe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego ukierunkowanego na rehabilitację, instruktorom medycyny leczniczej, przysługuje 6h na przygotowanie się do zajęć oraz na podnoszenie swoich kwalifikacji w zawodzie.

 

  • Zmiany 12 godzinne 

 

 

Oczywiście w zakładach opieki zdrowotnej rzadko zdarza się, by pracownicy faktycznie byli w pracy jedyne 8h, zazwyczaj czas ten jest dłuższy. Takie rozwiązanie jednak także jest poparte zapiskami z ustawy. Jeśli bowiem dana placówka, jej specyfikacja czy też sama organizacja czasu pracy tego wymaga, pracodawca może przedłużyć dobowym wymiar pracy nawet do 12h. Nie może to jednak dotyczyć pracowników, którzy w dobowym wymiarze godzin mają mniejszy pułap niż 7h 35 minut. Jednak mimo takiego wydłużenia czasu pracy, mimo wszystko w ciągu tygodnia zakres pracy nie może przekraczać 40h, w okresie rozliczeniowym, który jest oczywiście nie dłuższy niż standardowe 4 tygodnie. W przypadku pracowników technicznych, gospodarczych czy też obsługi, mogą być to oczywiście 42 h. Natomiast w przypadku kobiet w ciąży czy też tych, które mają pod swoją opieką dziecko do lat 4, dobowy czas pracy nie może przekraczać 8h.

 

Ustawa chroni pracowników służby zdrowia

 

W służbie zdrowia czas pracy jest uregulowany zupełnie inaczej, niż w wielu innych zawodach. To natomiast wpływa na to, że bardzo często różne granice się zacierają, a pracownicy pracują dłużej niż było to planowo przewidziane. Jednak ustawa chroni takie osoby, chociażby możliwością żądania dodatkowych pieniędzy za nadgodziny. Chronione są także osoby, które ze względu na swoje warunki czy rodzaj wykonywanej pracy, nie mogą być w niej nawet standardowe 7h 35 minut.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *