Od 1 stycznia 2016 roku specjaliści mogą wydawać elektroniczne zwolnienia lekarskie, określane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym dokumencie (ZUS ZLA) mogły być wykonywane do końca listopada 2018 r. Tymczasem od 1 grudnia 2018 r. specjaliści wystawiają tylko zwolnienia elektroniczne. Specjalista przekazuje potwierdzenie lekarskie e-ZLA (po jego zatwierdzeniu z zastosowaniem certyfikatu z ZUS, zaliczanego podpisu elektronicznego bądź podpisu wiarygodnego (PZ ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi opłat (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później aniżeli w dniu będącym po dniu uzyskania e-ZLA (bez stosowania numeru przeciętnego choroby). Informacja ta jest dostarczana również ubezpieczonemu (m.in. zatrudnionemu) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

 

Potrzebny jedynie pesel

 

Wystarczy, iż lekarz wpisze w laptopie numer PESEL chorego. Wtedy inne dane identyfikacyjne zostaną mechanicznie dodane poprzez system. Adres chorego lub dane płatnika specjalista będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tymże system sprawdza datę starcie czasu niezdolności z regułami wystawiania zwolnień danymi w regulaminach i z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada także np. numer statystyczny dolegliwości. Możliwy jest monitoring zaświadczeń medycznych wystawionych wcześniej dla chorego, w tymże w efekcie weryfikacji poprzez specjalistę orzecznika ZUS. System przypomina również specjaliście o możliwości skierowania chorego na terapię leczniczą w ramach profilaktyki rentowej ZUS. W wypadku dobrej decyzji specjalisty o wyznaczeniu na terapię system otworzy dokument wniosku ZUS PR-4 oraz wprowadzi mechanicznie dane chorego.

 

Liczne zalety

 

Zalety z e-ZLA dla przełożonych, to natychmiastowa wiedza o wystawionym zwolnieniu, możliwość weryfikacji prawidłowości używania zwolnienia lekarskiego poprzez pracownika w wypadku krótkich zwolnień, brak wymogu kontrolowania, czy zatrudniony dał dokument w czasie i stały dostęp do zwolnień lekarskich zatrudnionych. Do odbierania danych o zwolnieniu medycznym potrzebny jest profil na PUE ZUS. Stworzenie profilu jest darmowe oraz zapewnia szereg zalet, połączonych nie jedynie z e-ZLA. Odbiór e-zwolnienia za pomocą profilu nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (ePUAP) lub certyfikatu ZUS. e-ZLA on-line system wskazuje wprost po wystawieniu poprzez specjalistę. Na informacje o zwolnieniu trzeba będzie zaczekać. Jest to, ponieważ uzależnione od cyklu wykorzystywania w systemie ZUS.

 

Co robić, gdy e-zwolnienie będzie wystawione z błędem?

 

Może także tak się zdarzyć, iż pisząc e-zwolnienie specjalista po prostu się pomyli. Elektroniczne zwolnienia nie są zwracane do poprawy. O takiej pomyłce specjalista poinformuje chorego pisemnie. Jeśli natomiast nasz przełożony nie ma profilu na PUE ZUS, to musimy pamiętać o obowiązku dostarczenia mu takiej informacji. Posiadanie owego profilu kwestię zdecydowanie usprawnia, ponieważ w takim wypadku informacja o błędzie oraz anulowaniu e-zwolnienia dostarczana jest elektronicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *