Rosnąca średnia wieku pielęgniarek, emigracja oraz starzejące się społeczeństwo to czynniki, które zdecydowanie przemawiają za wyborem zawodu pielęgniarki. Absolwentki i absolwenci kierunku pielęgniarstwo raczej nie muszą obawiać się o pracę. Co ciekawe, coraz więcej uczelni w naszym kraju decyduje się na poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne i “około medyczne”. Co jest konieczne, aby zostać pielęgniarką w Polsce?

Wykształcenie dla pielęgniarki

 

Większość obecnie pracujących pielęgniarek ma wykształcenie średnie, ale od młodych dziewcząt, które chcą się starać o pracę w tym zawodzie wymaga się ukończenia studiów. Zmianę w tym zakresie przyniósł rok 2005 i nowe przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego. Uczelnie w Polsce dostosowały się do zmiany w prawie i obecnie pielęgniarstwo można studiować w wielu szkołach wyższych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia dzielą się na licencjackie (tzw. studia I stopnia) oraz magisterskie uzupełniające (II stopnia). Pierwszy etap trwa 6 semestrów i obejmuje 4720 godzin zajęć, z czego 1200 godzin przypada na praktyki zawodowe – organizowane najczęściej w szpitalach czy przychodniach zdrowia. Studia magisterskie trwają z kolei 4 semestry, przy czym tutaj również duża część godzin stanowi praktyki zawodowe – w sumie 1300 godzin, czyli ok. 4 tygodnie.

 

Gdzie studiować pielęgniarstwo?

 

Czasy, w których pielęgniarstwo można było studiować tylko na uniwersytetach medycznych minęły bezpowrotnie. Obecnie liczne uczelnie przedstawiają ten kierunek studiów w swojej ofercie edukacyjnej. Pielęgniarstwo można studiować na uczelniach prywatnych, publicznych, na uniwersytetach i w państwowych szkołach zawodowych. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje też nurseing, czyli studia pielęgniarskie w języku angielskim. Przed wyborem odpowiedniej uczelni warto sprawdzić, jakie są progi punktowe i z jakich przedmiotów należałoby zdawać egzamin maturalny, aby się dostać.

 

Bogaty program zajęć

 

Program studiów na kierunku pielęgniarstwo obejmuje zarówno przedmioty, których zadaniem jest ścisłe przygotowanie studentów i studentek do zawodu, jak i zajęcia poszerzające ogólną wiedzę z zakresu medycyny, dietetyki, ratownictwa medycznego, opieki specjalistycznej, farmacji… Pojawiają się także przedmioty typowo humanistyczne – np. etyka zawodu, socjologia, psychologia albo pedagogika. Uczestnicy studiów mają też niektóre przedmioty do wyboru, więc samodzielnie układają sobie plan zajęć na podstawie zainteresowania i czas, jakim dysponują. Studia mają charakter praktyczny, ale zasób wiedzy, w jaką są wyposażani absolwenci nie należy do niskich.

 

Perspektywy na przyszłość

 

Przyszłość pielęgniarek oraz osób, które myślą o tym kierunku jest raczej dobra, ponieważ żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, które potrzebuje profesjonalnej opieki medycznej i dobrze wykształconego personelu w szpitalach. Awanse pielęgniarek odbywają się na ogół w oparciu o staż pracy. Ścieżka kariery może być tu następująca: starsza pielęgniarka, oddziałowa, przełożona, kierownik jednostki w ośrodku zdrowia, pracownik naukowo-badawczy. Warto pamiętać, że jednak nie ma jednej, wytyczonej z góry ścieżki rozwoju. Wiele zależy od specjalizacji oraz predyspozycji konkretnych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *