Od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych złożona przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Lista leków refundowanych

 

Lista leków refundowanych upubliczniana jest w formie obwieszczenia, ukazuje się co dwa miesiące i z taką częstotliwością jest aktualizowana. Dokument ten zawiera:

  • wykaz leków dostępnych na receptę zgodnych z zarejestrowanymi wskazaniami i określonych stanem klinicznym
  • wykaz leków dostępnych na receptę dla wskazań poza rejestracyjnych
  • wykaz środków spożywczych dostępnych na receptę zgodnych z zarejestrowanymi wskazaniami i określonych stanem klinicznym
  • wykaz wyrobów medycznych dostępnych na receptę i jak wyżej
  • wykaz leków dostępnych w ramach aktualnych programów lekowych z kryteriami kwalifikacji przypadków i schematami podawania
  • wykaz leków stosowanych w chemioterapii z zakresem wskazań do objęcia refundacją

W obwieszczeniu dostępne są również informacje o cenie produktu, limitu finansowania, zakresie wskazań do objęcia refundacją, poziomu odpłatności oraz wysokości dopłaty, jaką musi uiścić kupujący.

 

Co nowego na liście?

 

Na najnowszej liście leków refundowanych pojawiły się 63 produkty, wcześniej nieobecne:

  • 46 produktów dostępnych z list aptecznych
  • 9 produktów znajdujących się w programach lekowych
  • 7 produktów niezbędnych do chemioterapii
  • 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępny z list aptecznych

Dla 226 produktów Ministerstwo Zdrowia obniżyło cenę urzędową, w przypadku 820 produktów obniżono cenę detaliczną. Zmianie uległa np. cena aerozolu do nosa o nazwie Instanyl, którego cena została obniżona o 32, 56 zł czy roztworu do wstrzykiwań oraz infuzji Tevagrastim, którego cena jest niższa o 28,11zł. W niektórych przypadkach zwiększa się kwota dopłat, np. leki na bazie arypiprazololu, do których od 1 lipca trzeba będzie dopłacić nawet 44,21 zł.

 

Zmiany dla pacjentów onkologicznych

 

Nowa lista wprowadziła sporo pozytywnych zmian dla pacjentów onkologicznych. Przede wszystkim na liście pojawiły się dwa leki stosowane w Programie terapii opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: Darzalex oraz Kyprolis. W Programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca znalazł się lek refundowany Alecensa stosowany po niepowodzeniach leczenia kryzotynibem. W Programie leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną pojawił się lek Blincyto.

Nowym lekiem na liście jest produkt zawierający peginterferon ważny w leczeniu czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej, pierwotnego i wtórnego zwłóknienia szpiku oraz niezbędny do leczenia kobiet ciężarnych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wymagającą leczenia cytoredukcyjnego.

 

Na liście zabrakło

 

Z ogromnym zdziwieniem przyjęto brak refundacji leku zawierającego sakubitryl/walsartan ważnego w leczeniu niewydolności serca. Jest to lek o najwyższej klasie zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych. Brak refundacji dotknął też lek przeciwcukrzycowy Diaprel MR 60mg, który przyjmuje codziennie ponad 200 tys diabetyków. Ten sam los spotkał flozyn, lek będący alternatywą dla insuliny. Zabrakło na liście nowego inhibitora kinazy 4/6 ważnego w leczeniu zaawansowanego raka piersi i w leczeniu choroby Fabry’ego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *