Jak z przełożonego zmienić się w lidera?

Lider to pochodzące z języka angielskiego wskazanie osoby, jaka umie prowadzić (ang. leading) za sobą pozostałych ludzi. Szacunek do lidera nie winien pochodzić z zajmowanego poprzez niego stanowiska, lecz sposobu pracowania z ludźmi. W naszych biurach jeszcze powszechniej stosuje się nazwy lider, w stosunku do osób, które rządzą grupą zatrudnionych. …

Jak zarazić zespół chęcią uczenia się?

Czy łatwo jest zarządzać zespołem w szpitalu, przychodni itp.? Zdecydowanie nie. Przede wszystkim jako osoba zarządzająca odpowiadamy za to, jaki dany zespół funkcjonuje. Czy łatwo realizują swoje zadania, jak do nich podchodzą, czy wykazują się kreatywnością. Tymczasem nie jest łatwo namówić innych do tego, by dawali z siebie więcej. Przykładowo …

Jak zarządzić zmianą i wyeliminować obawy, lęki przed nią?

Zmiana organizacyjna to ogół ważnych dla placówki medycznej przeobrażeń. Te zmiany, więc zmiany funkcjonującego systemu razem z określonymi strategiami, mogą dotyczyć rozmaitych jego części. Zmiana zakłada równocześnie rezultaty tychże przeobrażeń. Zmiana pojawia się wszędzie tam, gdzie jest konieczność jej wejścia. To także zdolność dopasowania tempa zmian oraz form ich wdrażania …

Coraz częstsze zwolnienia lekarskie

Z „wypoczynkowych” zwolnień lekarskich korzysta co trzeci europejski zatrudniony (29,6 proc.), natomiast co dziesiąty zatrudniony chociaż raz w tygodniu kalkuluje porzucenie pracy (13 proc.). Bardziej przychylni zwolnieniom medycznym, jakich nie argumentuje stan zdrowia, są ludzie czujący ryzyko bądź brak komfortu emocjonalnego w miejscu zatrudnienia. W Polsce, jak wskazuje ZUS, od …