Jak z przełożonego zmienić się w lidera?

Lider to pochodzące z języka angielskiego wskazanie osoby, jaka umie prowadzić (ang. leading) za sobą pozostałych ludzi. Szacunek do lidera nie winien pochodzić z zajmowanego poprzez niego stanowiska, lecz sposobu pracowania z ludźmi. W naszych biurach jeszcze powszechniej stosuje się nazwy lider, w stosunku do osób, które rządzą grupą zatrudnionych. …