Jak zarządzić zmianą i wyeliminować obawy, lęki przed nią?

Zmiana organizacyjna to ogół ważnych dla placówki medycznej przeobrażeń. Te zmiany, więc zmiany funkcjonującego systemu razem z określonymi strategiami, mogą dotyczyć rozmaitych jego części. Zmiana zakłada równocześnie rezultaty tychże przeobrażeń. Zmiana pojawia się wszędzie tam, gdzie jest konieczność jej wejścia. To także zdolność dopasowania tempa zmian oraz form ich wdrażania …